Privacyverklaring Ronald Schouwink Interieurs op maat

In deze privacyverklaring informeren wij u over de persoonsgegevens die wij verzamelen voor het voeren van onze klantenadministratie en over de manier waarop wij deze persoonsgegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle klanten van Ronald Schouwink Interieurs op maat en op bezoekers van de website www.ronaldschouwink.nl.

Ronald Schouwink Interieurs op maat, gevestigd aan De Oude Veiling 47, 1689 AB in Zwaag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 36039234, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u bellen naar +31 (0)229-23 33 03, of een e-mail sturen.

Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Daarom is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Ronald Schouwink Interieurs op maat verzamelt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn: uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer, uw e-mailadres en overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt in bijvoorbeeld correspondentie of telefonisch. Bij het versturen van een bericht via het contactformulier op onze website vragen wij om uw naam en e-mailadres.

 

Waarvoor en op welke grondslag gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Ronald Schouwink Interieurs op maat verwerkt uw persoonsgegevens voor het afhandelen van betalingen en om via telefoon of e-mail contact met u te kunnen opnemen als dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Wij verwerken ook persoonsgegevens waartoe wij wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor het doen van onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens maakt Ronald Schouwink Interieurs op maat geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

 

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Ronald Schouwink bewaart uw persoonsgegevens vanaf de start van een zakelijke overeenkomst tot maximaal zeven jaar nadat de laatste zakelijke transactie is afgerond, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.

 

Delen we uw persoonsgegevens met derden?

Ronald Schouwink Interieurs op maat verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting door bevoegde instanties. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ronald Schouwink blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ronald Schouwink Interieurs op maat en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te laten sturen. Voor een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons een e-mail sturen.

Ronald Schouwink Interieurs op maat wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Ronald Schouwink neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Cookies

De website www.ronaldschouwink.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk om te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Als verwerkingsverantwoordelijke behouden wij ons het recht voor deze privacyverklaring wanneer nodig aan te passen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 september 2022. U kunt de meest actuele versie van de privacyverklaring inzien via de link www.ronaldschouwink.nl/privacyverklaring aan de onderzijde van onze website. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan gerust contact met ons op.

© Ronald Schouwink 2024 | Interieurs op maat